Privacybeleid

Inleiding 

KISS marketing & sales bv hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en delen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

KISS Marketing is gevestigd op het adres Laan van Oversteen 20 in Rijswijk en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr 60396067. 

Wanneer gebruiken wij uw gegevens 

Als Verantwoordelijke van persoonsgegevens 

Wij verwerken uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt, persoonlijk, telefonisch of per e-mail. Dat kan zijn om een vraag te stellen, om een overeenkomst met ons te sluiten of wanneer u bijvoorbeeld bij ons solliciteert. 

Als verwerker van persoonsgegevens 
Wij verwerken uw persoonsgegevens bij de uitvoering van onze diensten voor onze opdrachtgevers. In dat geval bepalen wij niet zelf het doel en de middelen van deze verwerking. Wij verwerken de gegevens op basis van de instructies van onze opdrachtgevers. 

Waarom gebruiken wij uw gegevens 

Als Verantwoordelijke gebruiken wij uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en op verschillende manieren:  

Opdrachtgevers en geïnteresseerden 

Wanneer u gebruik wilt maken van onze dienstverlening of offertes/informatie aanvraagt, verstrekt u ons (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn om uw vraag te kunnen afhandelen of de dienst te leveren. Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen en verwerken de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opvolging van uw verzoek.  

Voor marketingdoeleinden en verbetering van onze dienstverlening, verwerken we informatie via social media-accounts of -services. We kunnen dit alleen doen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt deze instellingen zelf beheren.  

Leveranciers  

Wanneer wij producten of diensten afnemen van onze leveranciers, gebruiken wij persoonsgegevens. Wij leggen deze gegevens vast in het kader van ons inkoopproces. 

Sollicitanten 

Wanneer u bij ons solliciteert, verzamelt en verwerken wij de gegevens die nodig zijn tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. De gegevens verzamelen we door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail.  

De gegevens van sollicitanten die worden op geslagen in de database zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, emailadres, geslacht, taal), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) en arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.). 

Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

De persoonsgegevens die wij verzamelen, bevatten: 

 • Naam en contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijfsnaam; 
 • Demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht en nationaliteit; 
 • Informatie over uw bezoek aan onze website, zoals welke pagina’s u heeft bezocht en welke diensten u heeft bekeken; 
 • Financiële informatie, zoals uw betaalgegevens en factuuradres. 
 • Als u bij ons solliciteert verzamelen we ook gegevens over uw opleidingsniveau en arbeidsgeschiedenis (werkgevers, referenties ed.) en overige gegevens die u via uw CV met ons deelt. 

We verzamelen geen gevoelige persoonlijke gegevens (zoals raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische of biometrische gegevens of gegevens over seksuele voorkeur). 

Verwerkingsdoelen 

We verzamelen persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Om onze diensten aan te bieden, te verkopen en te leveren; 
 • Om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken; 
 • Om u te informeren over onze diensten, evenementen en aanbiedingen; 
 • Om onze website te beheren, te verbeteren en te personaliseren; 
 • Om uw sollicitaties in behandeling te kunnen nemen; 
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals belastingwetgeving en boekhoudkundige verplichtingen; 

Hoe delen we persoonsgegevens? 

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen: 

 • Met leveranciers, die ons helpen bij onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Deze leveranciers hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om hun diensten te verlenen en zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de contractuele afspraken die wij hierover maken; 
 • Met wettelijke autoriteiten, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze rechten of eigendommen te beschermen. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De exacte bewaartermijn hangt af van het type gegevens en de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. 

Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonlijke gegevens totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Als u een klant bent, bewaren wij uw persoonlijke gegevens gedurende de duur van onze zakelijke relatie en gedurende een redelijke periode daarna, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om eventuele geschillen op te lossen. 

Hoe beschermen we persoonsgegevens? 

Wij nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. KISS Marketing & Sales is ISO 27001 gecertificeerd. 

Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze gegevens nodig heeft om onze producten en diensten aan te bieden en te leveren. Onze systemen zijn beveiligd met wachtwoorden en andere beveiligingsmaatregelen en we maken regelmatig back-ups van onze gegevens. 

Cookies  

Op onze site wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodat u bij het invoeren van een bestelling niet elke keer uw gegevens hoeft in te vullen. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt deze functie uitschakelen of uw browser zodanig instellen dat deze u waarschuwt zodra een cookie wordt aangemaakt. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van onze website(s) te analyseren. 

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens 

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder: 

 • Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens; 
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn; 
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt; 
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden; 
 • Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken in bepaalde omstandigheden; 
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat. 

Waar kunt u terecht met vragen 

Als u vragen heeft over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder. 

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de omgang met uw gegevens of als u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@kiss-marketingsales.nl

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat deze overeenkomt met de huidige wetgeving en onze privacypraktijken. We zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren en de datum van de laatste update bijwerken. 

We raden u aan om regelmatig onze privacyverklaring te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen die van invloed kunnen zijn op uw rechten of onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via onze website, e-mail of andere geschikte kanalen. 

Laatste update: 9 juni 2023